کوره های القایی در فرکانس شبکه

  دانلود متن کامل | 10200 تومان
   تعداد صفحات : 98 صفحه
    نوع فایل : Word

     کوره های القایی در فرکانس شبکه 

     فهرست مطالب

     توضیحات اضافه: بهمراه تصاویر و فرمول

      خلاصه
     فصل اول
     مقدمه
     1-1- تاریخچه مختصری ازگرمایش القائی
     1-2- طبقه بندی کوره های القائی ازنظرفرکانس
     1-3- کاربرد گرمایش القائی درصنعت

     فصل دوم
     اصول گرمایش القائی ومزایای آن نسبت به سایرروشها
     2-1- مقدمه
     2-2- اساس گرمایش القائی
     2-3- اساس کارکوه القائی
     2-4- توزیع جریان گردابی دریک میله توپر
     2-5- مزایای گرمایش القائی نسبت به سایرروش ها گرمادهی

     فصل سوم
     انواع کوره های القائی ذوب ( فرکانس شبکه )
     3-1- مقدمه
     3-2- کوره های القائی بدون هسته
     3-3 – کوره القائی کانالی
     3-3-1- کوره القائی کانالی خودریز

     فصل چهارم
     تجهیزات جانبی ونقش آنها درعملکرد کوره های القائی
     4-1- مقدمه
     4-2- سیستم های حفاظتی
     4-2-1- وسیله ایمنی اتصال زمین
     4-2-2- رله فشاری
     4-2-3 – رله های ولتاژ زیاد وجریان زیاد
     4-2-4 – رله های حرارت زیاد
     4-2-5 – تخلیه بار خازن ها
     4-3- سیستم خنک کنندگی
     4-4- مواد دیرگذار
     4-4-1آسترکشی کوره
     4-5 –سیستم تخلیه مذاب
     4-6 – بانک خازن
     4-6-1 حفاظت خازن ها
     4-7 – سیم پیچ کوره های القائی
     4-7-1 ضریب کیفیت سیم پیچ کوره
     4-8 –ترانسفورماتور
     4-9- سلف کوره های القائی
     4-10 – طرح کلی یک کوره القائی
     4-11- مسئله « پل » درکوره های القائی
     4-12- خطرقراضه های مرطوب

     فصل پنجم
     اصول جبران سازی بارومتعادل کردن آن
     5-1- مقدمه
     5-2- تصحیح ضریب قدرت وجبران سازی
     5-3-متعادل کردن بار
     5-3-1 مدارمتعادل کننده ایده آل

     فصل ششم
     انتخاب مشخصات اصلی کوره های القائی ذوب
     6-1- مقدمه
     6-2- انتخاب مشخصات ظاهری کوره
     6-3- انتخاب فرکانس مناسب
     6-4- انتخاب توان مورد نیاز
     6-5- انتخاب ظرفیت کوره

     فصل هفتم
     نتیجه گیری وپیشنهاد
     منابع و مراجع       دانلود پایان نامه کوره های القایی در فرکانس شبکه , دانلود پروژه کوره های القایی در فرکانس شبکه , پروژه کوره های القایی در فرکانس شبکه
پیگیری و دانلود مجدد
ایمیل  :       
کد پیگیری :
جستجو در سایت
آخرین محصولات
امکانات سایت