کلیات حسابداری بهای تمام شده

  دانلود متن کامل | 5000 تومان
   تعداد صفحات : 55 صفحه
    نوع فایل : Word

     کلیات حسابداری بهای تمام شده 

     فهرست

     فصل اول : مفاهیم حسابداری بهای تمام شده
     حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )
     موارد کاربرد حسابداری بهای تمام شده
     حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده
     هزینه برای بهای تمام شده
     تعریف زیان و تفاوت آن با هزینه
     دستمزد و انواع آن
     مواد و انواع آن
     سر بار تولید

     فصل دوم : روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده

     فصل سوم : بهای تمام شده در مؤسسات خدماتی
     اجزای بهای تمام شدة خدمات
     محاسبة بهای تمام شدة خدمات و نقش آن در مدیریت

     فصل چهارم: بهای تمام شدة کالا در مؤسسات بازرگانی
     نظام های بهای تمام شده در مؤسسات بازرگانی
     نظام دائمی
     نظام ادواری
     محاسبة بهای تمام شده کالا

     فصل پنجم : بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی – نظام اداری
     معادله بهای تمام شدة فروش رفته
     صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده
     روش ادواری بهای تمام شده
     ـ نحوة گردش اقلام بهای تمام شده در روش ادواری
     حسابهای دفتر کل در سیستم ادواری بهای تمام شده
     ثبتهای لازم در یک دورة مالی
     بستن حسابهای موقت درآمد و انواع هزینه های غیر تولیدی

     فصل ششم :حسابداری مواد و بهای تمام شدة آن
     خرید مواد
     نحوة ثبت خرید مواد در دفاتر

     فصل هفتم :گردآوری اقلام بهای تمام شدة دستمزد ( نیروی کار )
     تعیین ساعات کار عوامل تولید

     فصل هشتم :گردآوری اقلام بهای تمام شده        دانلود پایان نامه کلیات حسابداری بهای تمام شده , دانلود پروژه کلیات حسابداری بهای تمام شده , پروژه کلیات حسابداری بهای تمام شده
پیگیری و دانلود مجدد
ایمیل  :       
کد پیگیری :
جستجو در سایت
آخرین محصولات
امکانات سایت