فرانک لوید رایت

  دانلود متن کامل | 5700 تومان
   تعداد صفحات : 57 صفحه
    نوع فایل : Word
     فرانک لوید رایت 

     فهرست

     مقدمه 1
     ورود رایت به عرصة معماری 2
     اندیشة رایت 3
     رایت و بسط معماری در آمریکا 7
     تأثیر معماران بر رایت 8
     رایت و بسط معماری در انگلستان 9
     نقشه های صلیبی و نقشه های طویل 10
     نقشه غیر مقید 16
     شناسایی زیبایی نهفته مصالح ساختمانی 18
     دیوار در طرحهای رایت 23
     فضای داخلی 24
     استفاده از مصالح و عوامل ساختمانی متنوع 25
     رایت و نقاشی جدید 26
     زبان یک معماری ارگانیک 29
     گزیده ای از آثار معماری رایت 32
     منابع 55        تحقیق فرانک لوید رایت , دانلود پایان نامه فرانک لوید رایت , دانلود پروژه فرانک لوید رایت
پیگیری و دانلود مجدد
ایمیل  :       
کد پیگیری :
جستجو در سایت
آخرین محصولات
امکانات سایت