امنیت شبکه های حسگر بی سیم

  دانلود متن کامل | 7000 تومان
   تعداد صفحات : 108 صفحه
    نوع فایل : Word

     امنیت شبکه های حسگر بی سیم

     فهرست مطالب

     مقدمه 1
     فصل اول
     شبکه های حسگربی سیم 2
     چرا شبکه های حسگر؟ 2
     تاریخچة شبکه های حسگر 3
     ساختار کلی شبکه حسگر بی سیم 4
     ساختمان گره 6
     ویژگی ها 7
     موضوعات مطرح 7
     •تنگناهای سخت افزاری 8
     •توپولوژی 8
     •قابلیت اطمینان 8
     •مقیاس پذیری 8
     •قیمت تمام شده 9
     •شرایط محیطی 9
     •رسانه ارتباطی 9
     •توان مصرفی گره ها 9
     •افزایش طول عمر شبکه 10
     •ارتباط بلادرنگ و هماهنگی 10
     •امنیت و مداخلات 11
     عوامل پیش بینی نشده 11
     نمونه ی پیاده سازی شده شبکه حسگر 12
     بررسی نرم ا فزارهای شبیه سازی شبکه 14
     خصوصیات لازم برای شبیه سازهای شبکه 15
     شبیه ساز NS(v2) 16
     معماری درونی NS 16
     مدل VuSystem 16
     شبیه ساز OMNeT++ 17
     شبیه ساز Ptolemy II 18
     مدل سازی شبکه های بی سیم 20
     اجرای یک مدل پیش ساخته 20
     تغییر پارامترها 22
     ساختار یک مدل پیش ساخته 23
     •نمایش بصری(آیکون ها) 23
     •کانال ها 26
     •اکتور های مرکب 27
     •کنترل اجرا 28
     •ساخت یک مدل جدید 29
     •به کارگیری اکتور plot 39
     قابلیت های مدل سازی 41
     •شبیه سازی رویداد گسسته 41
     •مدل های کانال 42
     •مدل های گره بی سیم 42
     •مثال هایی از قابلیت مدل سازی 42
     1.ساختار بسته ها 42
     2.اتلاف بسته ها 42
     3.توان باتری 43
     4.اتلاف توان 43
     5.برخورد ها 44
     6.بهره آنتن دهی ارسال 47
     ساختار نرم افزار 50
     چند مثال و کاربرد 54
     فهمیدن تعامل (واکنش) در شبکه های حسگر 54
     نقایص شبکه های حسگر 54
     توانایی های توسعه یافته شبکه های حسگر 54
     طراحی ومدل کردن ناهمگن پتولومی 54
     مدل شبکه حسگر 55
     نمونه های ایجاد شده توسط نرم افزار 55
     •غرق سازی 55
     •مثلث بندی 56
     •نظارت بر ترافیک 57
     •گمشده جنگی در منطقه دشمن و تعقیب کننده 58
     •جهان کوچک 60

     فصل دوم
     امنیت در شبکه های حسگر بی سیم 61
     مقدمه 61
     چالش های ایمنی حسگر 63
     استقرار نیرومند 63
     محیط مهاجم 64
     نایابی منبع 64
     مقیاس بزرگ 64
     حملات و دفاع 64
     لایه فیزیکی 65
     تراکم 65
     کوبش 66
     لایه اتصال 67
     برخورد 67
     تخلیه 67
     لایه شبکه 68
     اطلاعات مسیر یابی غلط 68
     عملیات انتخابی حرکت به جلو 68
     حمله چاهک 69
     حمله سایبیل 69
     حمله چاهک پیچشی 69
     حمله جریان آغازگر 69
     اعتبار و رمز گذاری 70
     نظارت 70
     پروب شدن 71
     فراوانی 71
     راه حل های پیشنهادی 71
     پروتکل های ارتباط 71
     معماری های مدیریت کلیدی 75
     LEAP 75
     LKHW 75
     پیش نشر کلیدی به صورت تصادفی 76
     Tiny PK 76
     نتیجه گیری 77

     فصل سوم
     بهبود تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم 78
     کارهای انجام شده 78
     سازمان دهی گره ها و عملکرد سیستم 79
     روش پیشنهادی 81
     4-1 شبیه سازی دو روش 83
     4-2 ارزیابی 83
     نتیجه گیری 84

     فصل چهارم
     مقاله انگلیسی SECURITY IN WIRELESS SENSOR NETWORKS 96
     منابع 98       دانلود پایان نامه امنیت شبکه های حسگر بی سیم , دانلود پروژه امنیت شبکه های حسگر بی سیم , پروژه امنیت شبکه های حسگر بی سیم
پیگیری و دانلود مجدد
ایمیل  :       
کد پیگیری :
جستجو در سایت
آخرین محصولات
امکانات سایت